Gajewo, ul. Suwalska 6e
11-500 Giżycko
Phone: +48 87 428 20 14
Phone: +48 87 428 33 71
Mobile: +48 600 972 562
email: omegi@akwen.pl 

 

AKTUALNOŚCI

OFERTA
REFERENCJE
OMEGI
GALERIA
KALENDARIUM
PORT EKO-MARINA
KONTAKT
INFORMACJE
 
 GIŻYCKIE OMEGI - PORT EKO-MARINA
ZMIANY W PORCIE EKO-MARINA


Port Eko-Marina znajduje się w przebudowie. Będzie nieczynny przez cały sezon 2010. Nasze omegi znajdują się w porcie TABAT przy kanale Niegocińskim.
 

REGULAMIN PORTU
 

 Regulamin

1.  Port jachtowy jest miejscem postoju jachtów - wg. cennika
2.  Miejsce i sposób cumowania wyznacza bosman
3.  Opłata portowa obejmuje postój jachtu, korzystanie ze śmietników i wody do kanistrów
4.  W porcie obowiązuje zakaz pływania na żaglach z zachowaniem pełnej manewrowości jachtu    (opuszczony miecz i płetwa sterowa)
5.  W porcie obowiązuje cisza nocna od godziny 23.00 do 6.00 rano
6.  W porcie oraz w obrębie jachtu należy zachować czystość i porządek (zakazuje się wyrzucania śmieci do wody, na pomosty wylewania płynów za burtę)
7.  Obowiązuje zakaz mycia naczyń w basenach portowych - do tego celu służą zlewy przy sanitariatach
8.  Dzieci powinny przebywać na terenie portu pod opieką dorosłych a dzieci nie umiejące pływać powinny być ubrane w kamizelki ratunkowe
9.  Na terenie całego portu obowiązuje zakaz kąpieli
10.  Psy powinny poruszać się na smyczy i w kagańcu a inne zwierzęta powinny znajdować się pod stałą opieką właścicieli
11.  Opróżnianie WC chemicznych za odpłatnością do specjalnie wyznaczonych pojemników
12.  Na terenie portu obowiązuje zakaz używania toalet zaburtowych
13.  Postój samochodów na terenie przystani jest zabroniony - zakaz nie dotyczy czasu zdania lub odbioru jachtu. Samochód musi być pozostawiony na wyznaczonym do tego celu płatnym parkingu lub odstawiony poza teren przystani
14.  Z opłaty portowej zwolnione są załogi jachtów czarterowych z Portu EKO-MARINA Giżycko
15.  Właściciel/armator jachtu zobowiązany jest do prawidłowego zabezpieczenia jachtu przed kradzieżą i włamaniem
16.  Port EKO-MARINA nie ponosi cywilnej odpowiedzialności za ewentualną kradzież jachtu/motorówki
17.  Do przestrzegania niniejszego regulaminu zobowiązane są załogi wszystkich jachtów korzystających z przystani Portu EKO-MARINA Giżycko
 Informacje dodatkowe
18.  Jacht powinien posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową (Casco) oraz być zabezpieczony wraz z silnikiem przed kradzieżą zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (wymagane ksero ubezpieczenia + dowód rejestracyjny)
19.  Wydawanie jachtu osobom trzecim będzie możliwe jedynie za pisemną zgodą właściciela pozostawioną wcześniej w Bosmanacie
20.  Port EKO-MARINA nie odpowiada za szkody powstałe z nieprawidłowego zacumowania jachtu
21.  Podczas postoju jacht powinien być sklarowany, a wszystkie rzeczy na pokładzie zabezpieczone
22.  W porcie obowiązuje zakaz używania toalet zaburtowych, mycia naczyń, puszczania zwierząt bez kagańca
23.  Sezon trwa od 1 maja do 30 września
24.  Właściciel jachtu zobowiązuje sie do zapoznania i przestrzegania regulaminu Portu
 

© 2007 NexArt Studio

AKTUALNOŚCI | OFERTA | OMEGI | GALERIA | KALENDARIUM | PORT EKO-MARINA | KONTAKT